Presidentinvaali Suomessa

Suomen tasavallan presidentti on Suomen kansan valitsema valtionpäämies, jonka päätehtäviin kuuluvat Suomen ulkopolitiikan johtaminen yhteistyössä valtioneuvoston kanssa, puolustusvoimien ylipäällikkönä toimiminen sekä eräiden korkeimpien virkamiehien ja korkeimman oikeuden tuomareiden nimittäminen. Presidentti nimittää esimerkiksi Suomen pankin pääjohtajan sekä valtioneuvoston oikeuskanslerin. Lisäksi presidentillä on oikeus kunniamerkkien ja arvonimien myöntämiseen sekä tuomioistuimen määräämästä rangaistuksesta tai muusta rikosoikeudellisesta seuraamuksesta armahtamiseen kokonaan tai osittain.

Presidentinvaali käydään alkuvuodesta

Presidentti valitaan Suomessa suoralla kansanvaalilla kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voi toimia presidenttinä korkeintaan kahden kauden ajan, yhteensä siis 12 vuotta. Samalla tavoin kuin kunta- ja eduskuntavaaleissa, myös presidentinvaalissa äänioikeus on yleinen, yhtäläinen ja salainen: äänioikeus on kaikilla yli 18-vuotiailla Suomen kansalaisilla ja jokaisen äänioikeutetun ääni on samanarvoinen ja kuuluu vaalisalaisuuden piiriin. Vaalipäivä on aina vaalivuoden tammikuun kolmas sunnuntai ja valittu presidentti astuu toimeensa maaliskuun ensimmäisenä päivänä. Molemmat päivät ovat Suomessa virallisia liputuspäiviä.

Mikäli ehdokkaita asetetaan vain yksi, tulee tämä ehdokas suoraan valituksi ilman vaalia. Jos taas kukaan ehdokkaista ei saa vaalin ensimmäisellä kierroksella yli puolta hyväksytyistä äänistä, järjestetään kahden viikon kuluttua toinen vaali. Tässä vaalissa ehdokkaina ovat kaksi ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saanutta ehdokasta ja näistä kahdesta ehdokkaasta eniten ääniä saanut tulee valituksi tasavallan presidentiksi. Mikäli äänet menevät tasan myös toisella kierroksella, vaalin voittaja valitaan arpomalla. Tähän menettelyyn ei ole Suomen presidentinvaalien historiassa tarvinnut turvautua vielä kertaakaan.

Kuka voi asettua ehdolle?

Suomen perustuslaissa on määritelty, että presidenttiehdokkaan voi asettaa joko rekisteröity puolue, jonka listalta on edeltävissä eduskuntavaaleissa valittu vähintään yksi kansanedustaja, tai vähintään 20 000 äänioikeutetun perustama valitsijayhdistys. Ehdokkaan on oltava syntyperäinen Suomen kansalainen.

Lähes kaikki Suomen presidentit ovat ennen valintaansa toimineet pääministerinä, eduskunnan puhemiehenä tai Suomen Pankin johtokunnan jäsenenä. Tavallisin reitti presidentiksi kulkeekin pääministerin paikan kautta: kahdestatoista Suomessa toimineesta presidentistä kuusi on tullut valituksi toimeensa suoraan Suomen pääministerin toimesta. Nämä presidentit ovat P.E. Svinhufvud, Kyösti Kallio, Risto Ryti, J.K. Paasikivi, Urho Kekkonen ja Mauno Koivisto. Politiikan ulkopuolelta presidenteiksi ovat tulleet Gustaf Mannerheim ja Martti Ahtisaari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *