Eduskuntavaalit Suomessa

Eduskunnan jäsenet valitaan vaaleilla

Eduskunta eli kansanedustuslaitos on ollut Suomen valtion tärkein päätöksentekoelin vuodesta 1906 lähtien. Kansa valitsee eduskunnan jäsenet eli kansanedustajat määrävälein pidettävissä vaaleissa, jotka nykyisin järjestetään neljän vuoden välein. Kansanedustajia valitaan kaiken kaikkiaan 200 kappaletta ja valinta suoritetaan suhteellista vaalitapaa ja D’Hondtin menetelmää noudattaen vaalipiireittäin muodostetuista vaaliliitoista.

Suomi on jaettu eduskuntavaaleissa vaalipiireihin, jotka muodostuvat viidentoista maakunnan mukaisesti. Edustajia valitaan näistä vaalipiireistä niiden asukaslukuun suhteutettu määrä. Vaalitapa on henkilö- ja listavaalin yhdistelmä, jossa vaaliliitot – puolueet tai niiden muodostamat yhteiset liitot – asettavat ehdokkaat vaalipiireittäin.

Äänestysikä suomalaisissa eduskuntavaaleissa

Eduskuntavaaleissa ovat äänioikeutettuja kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Myös ulkomailla asuvilla Suomen kansalaisilla on vaaleissa äänioikeus.

Alun perin äänestysikäraja oli 24 vuotta, mutta sitä on sittemmin laskettu moneen otteeseen: ensin 21 vuoteen vuonna 1945, sitten 20 vuoteen vuonna 1970 ja lopulta 18 vuoteen vuonna 1975. Ennen vuonna 1999 järjestettyjä eduskuntavaaleja äänestäjän tuli olla täyttänyt lain määräämä ikä jo ennen vaalivuoden alkamista.

 

Milloin uudet kansanedustajat valitaan?

Eduskuntavaalit järjestetään tämänhetkisen järjestelmän mukaan joka neljäs vuosi vaalivuoden huhtikuun kolmantena sunnuntaina, elleivät pääministeri ja presidentti päätä hajottaa eduskuntaa kesken kauden ja määrätä uusia vaaleja pidettäviksi. Itsenäisen Suomen historiassa seitsemään otteeseen tehty eduskunnan hajottaminen on mahdollista vain perustellusta syystä ja eduskuntaryhmiä on ennen sitä kuultava. Viimeksi suomalainen eduskunta on hajotettu vuonna 1975, kun silloinen istuva presidentti Urho Kekkonen katsoi yleisen taloustilanteen aiheuttaneen liiaksi kitkaa päähallituspuolueiden välille.

Kuka voi asettua ehdolle?

Henkilöä, joka voi asettua eduskuntavaaleissa ehdolle, kutsutaan vaalikelpoiseksi. Tällaisia henkilöitä ovat kaikki, jotka ovat vaaleissa äänioikeutettuja eivätkä ole vajaavaltaisia. Käytännössä ehdokkaan on siis oltava yli 18-vuotias Suomen kansalainen, joka ei ole holhouksen alainen. Poikkeuksena kansanedustajaksi ei ole mahdollista valita henkilöä, joka toimii sotilasvirassa.

Kansanedustajana eivät voi lain mukaan toimia korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden jäsenet, eduskunnan oikeusasiamies, oikeuskansleri tai valtakunnansyyttäjä. Mikäli kansanedustaja nimetään johonkin näistä tehtävistä tai hänet valitaan kesken edustajakauden tasavallan presidentiksi, tarkoittaa se hänen edustajantoimensa päättymistä. Näin käy myös, mikäli kansanedustaja jostakin syystä menettää vaalikelpoisuutensa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *