Lakisääteinen monopoli toimii yksinoikeudella

Lakisääteinen monopoli toimii yksinoikeudella

Suomalaista yhteiskuntaa sekä sen toimintaa ja maan asukkaiden arkea säätelevät perustuslaki ja tavalliset lait. Nämä lait säätää vaalein valittu eduskunta. Asetuksilla tarkoitetaan lakeja täsmentäviä tai täydentäviä säädöksiä. Lait vaikuttavat suuresti paitsi yksittäisten Lisää »

Lakien säätäminen Suomessa

Lakien säätäminen Suomessa

Mitä laki oikeastaan tarkoittaa? Laki on ytimekkääsi ilmaistuna valtion suvereenin viranomaisen antama velvoittava säädös. Suvereenilla viranomaisella tarkoitetaan tahoa, jolla on lain päättämiseen ehdoton valta ja useimmissa maissa, myös Suomessa, tällainen taho on Lisää »

Eduskuntavaalit Suomessa

Eduskuntavaalit Suomessa

Eduskunnan jäsenet valitaan vaaleilla Eduskunta eli kansanedustuslaitos on ollut Suomen valtion tärkein päätöksentekoelin vuodesta 1906 lähtien. Kansa valitsee eduskunnan jäsenet eli kansanedustajat määrävälein pidettävissä vaaleissa, jotka nykyisin järjestetään neljän vuoden välein. Kansanedustajia Lisää »

 

Tietoa tästä sivustosta

Politiikan ja yhteiskunnallisten asioiden perusteiden ymmärtäminen on jokaiselle kansalaiselle tärkeää. Peruskäsitteiden tunteminen sekä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon liittyvien suuntaviivojen hahmottaminen toimii avaimena syy-seuraussuhteiden sekä omaan arkielämään ja valintoja koskeviin mahdollisuuksiin vaikuttavien mekanismien ymmärtämiseen.

Tämän sivuston tarkoitus on toimia tietopankkina joistakin suomalaiseen politiikkaan liittyvistä perusasioista, joista jokaisella Suomessa asuvalla olisi hyvä olla tietoa. Sivustolla pääsee tutustumaan ensin hiukan siihen, mitä politiikalla oikeastaan tarkoitetaan ja millaisia ovat sen mahdolliset rakenteet, osa-alueet sekä suuntaukset ja tämän jälkeen voi perehtyä suomalaisen politiikan perusasioihin.

Näillä sivuilla esitellään lähemmin juuri Suomen poliittista järjestelmää ja siinä toimivia poliittisia voimia. Äänestysasioita miettivä saa hyödyllistä tietoa Suomen vaaleista tietoa antavista tietoiskuista, joissa käydään selventävästi läpi niin käytössä olevaa vaalitapaa kuin vaalien keskeisimpiä periaatteitakin. Eduskuntavaaleista sekä presidentinvaalista on lisäksi omat artikkelinsa, joihin on koottu olennaisempia ja kiinnostavimpia juuri näihin vaaleihin liittyviä faktoja.

Nykyajan lisäksi sivistyneen kansalaisen on hyvä tuntea jonkin verran myös asuinmaansa historiaa ja tätä aihetta sivutaankin myös näillä Suomen politiikkaa esittelevillä sivuilla. Tietoa löytyy muun muassa Suomen tasavallan entisistä presidenteistä sekä vaaleissa ehdolla olleista henkilöistä. Onhan taito luetella Suomen presidentit ulkomuistista hyödyllinen jopa tietokilpailuissakin. Lueskelun lomassa kannattaa tarkistaa myös tämän hetken parhaimmat kasinot, joilta voi hyvinkin napata suuremmat voitot kuin tietokilpailuista kuunaan!

Valtion lait koskettavat jokaista sitä asuttavaa kansalaista ja siksi onkin hyvä tietää, mitä lait oikeastaan ovat ja mistä ne tulevat. Kerrommekin näillä sivuilla yksityiskohtaista tietoa suomalaisesta lainsäädäntöprosessista, jonka avulla lukijalle toivottavasti muodostuu kattava käsitys hänenkin arkeensa koskettavien lakien synnystä ja tarkoituksesta. Lähemmän tarkastelun kohteena ovat myös suomalaiset lakisääteiset monopolit ja niiden merkitys valtiolle, kansalaisten hyvinvoinnille sekä yksittäiselle ihmiselle ja tämän valinnoille. Lukija pääsee tutustumaan etenkin viime vuosina erittäin ajankohtaiseksi nousseen Veikkaus Oy:n kulun maininnan arvoiseen asemaan Suomessa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *